Metody leczenia

Aparaty stałe

- zamki metalowe
- zamki estetyczne kryształowe
- zamki estetyczne porcelanowe
- zamki samoligaturujące
- technika językowa (aparat lingwalny)
- szyny Clear Aligner

Metody leczenia zębów
Aparaty ruchome
- płyta Schwarza
- aparaty blokowe
- modyfikacje w/w aparatów
(kolor aparatu wybiera pacjent)
Metody leczenia zębów
Elementy dodatkowe
- maska twarzowa
- aparat RME
- aparat Pendulum (pendex)
Metody leczenia zębów